Αριθ. Πρωτ. 15                          Κουμπουριανά   28-3-2018

ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ


                                                                      Για το Δ.Σ.


      Ο Πρόεδρος                                                                                               Ο Γ. Γραμματέας

Δημήτριος Α. Κίσσας                                                                                     Γεώργιος  Γραββάνης