Τα Νέα Μας

Σύλλογος Κουμπουριανιτών Αττικής


ΑΘΗΝΑ, 15 Φεβρουαρίου 2019

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΘΕΜΑ:
«Φόρος τιμής και μνήμης στον τόπο, το βιβλίο του συλλόγου Κουμπουριανιτών Αττικής, το οποίο παρουσιάστηκε στην Αθήνα»Παρουσιάστηκε με μεγάλη επιτυχία το βιβλίο «Κουμπουριανά Αργιθέας Καρδίτσας. Ιστορία και Λαογραφία», σε ειδική εκδήλωση, που διοργάνωσε ο Σύλλογος Κουμπουριανιτών Αττικής, στην Αθήνα.
Το βιβλίο, το οποίο είναι μια εμπεριστατωμένη καταγραφή της Τοπικής Ιστορίας και Λαογραφίας των Κουμπουριανών και της ευρύτερης περιοχής της Αργιθέας Καρδίτσας και διασώζει την  προσωπική και συλλογική ιστορική μνήμη των κατοίκων.συνέγραψαν και επιμελήθηκαν οι κ.κ.: Γεώργιος Δήμος, Τριανταφυλλιά Θανασιά, Παναγιώτης Νταβαρίνος.
Η παρουσίασή του έγινε από τους κ.κ.: Μενέλαο Παπαδημητρίου, δικηγόρο και συγγραφέα, Λευτέρη Κάμπα, ερευνητή της παράδοσης, Παναγιώτη Νταβαρίνο,  επίτιμο σχολικό σύμβουλο φιλολόγων-συγγραφέα και πρόεδρο του συλλόγου Κουμπουριανιτών.
Αποσπάσματα του βιβλίου διάβασε η κ. Λήδα Νταβαρίνου, καθηγήτρια-φιλόλογος, ενώ συντόνισε ο κ. Ιωάννης Καλλές, δικηγόρος και πρόεδρος  Δ.Σ.  της Εταιρείας Θεσσαλικών Μελετών (Ε.ΘΕ.Μ.).
Ακολούθησε η πατροπαράδοτη  ετήσια κοπή της πίτας του Συλλόγου και μικρή γιορτή με εδέσματα.
Την ευθύνη επικοινωνίας είχε η κ. Θεοδώρα Τσιτσιπά, δημοσιογράφος και Μέλος του Δ.Σ. της Εταιρείας Θεσσαλικών Μελετών.

Φωτογραφίες: Θεοδώρα Τσιτσιπά
Βίντεο: Κώστας Τσιάκαλος
Το λίνκ του βίντεο: https://youtu.be/lXUCgTP3uUM

Για το Δ.Σ. του Συλλόγου Κουμπουριανιτών Αττικής
Παναγιώτης Νταβαρίνος, Πρόεδρος

pntavarinos@yahoo.gr, 6977 253238
Θεοδώρα Τσιτσιπά, υπεύθυνη επικοινωνίας της εκδήλωσης
tsitsipa@gmail.com, 6943 250888
Πρόσβαση στους ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς

Οι μόνιμοι κάτοικοι του δήμου Αργιθέας μπορούν να υποβάλουν αίτηση έως και 19 Μαρτίου 2019 στον Δήμο Αργιθέας ή στα ΚΕΠ του Δήμου Αργιθέας, προκειμένου να πιστοποιηθούν ως δικαιούχοι του έργου για πρόσβαση στους ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς και να ενταχθούν σε αυτό.
Το πρόγραμμα αφορά την επιχορήγηση μέχρι το ανώτατο χρηματικό όριο των 110€ πλέον ΦΠΑ ανά δικαιούχο, το οποίο χορηγείται μια και μόνο φορά και παρέχει τη δυνατότητα να αποκτήσει πρόσβαση στην τηλεοπτική κάλυψη (απαραίτητος εξοπλισμός και υπηρεσία για 8 έτη τουλάχιστον).
Οι εταιρίες που συμμετέχουν στο έργο είναι η COSMOTE  TV  (με το πακέτο υπηρεσιών "COSMOTE TV PACK")  και η  DIGEA    (με το πακέτο υπηρεσιών "DIGEA PACK")  .
Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται στο Υπουργείο ψηφιακής Πολιτικής από πιστοποιημένο υπάλληλο του δήμου.
Οι δημότες μπορούν να αποστέλλουν την αίτηση και τα δικαιολογητικά είτε ηλεκτρονικά στο email:   tvkalipsi.argithea@gmail.com είτε να προσκομίζουν οι ίδιοι τα έντυπα στο e-ΚΕΠ στην Αγορασιά.
Για εξυπηρέτηση των δημοτών γραφεία συγκέντρωσης έντυπων αιτήσεων θα λειτουργούν:
Αγορασιά, κεντρικό (και για Δυτική Αργιθέα)
Δημοτικό κατάστημα Βραγκιανών (για Αχελώο)
Δημοτικό κατάστημα Πετρίλου (για Ανατολική Αργιθέα)
Για περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα: 2445031621, 2445350300
 
Σημαντικές πληροφορίες: Υπάρχουν πέντε (5) διαφορετικές κατηγορίες αίτησης ανάλογα με την ηλεκτροδότηση της κύριας και μόνιμης κατοικίας και είναι οι εξής:
1. Ο λογαριασμός ηλεκτροδότησης της κύριας και μόνιμης κατοικίας του αιτούντος εκδίδεται στα στοιχεία του ίδιου.
2. Ο λογαριασμός ηλεκτροδότησης της κύριας και μόνιμης κατοικίας του αιτούντος εκδίδεται στα στοιχεία άλλου προσώπου το οποίο ζει.
3. Ο λογαριασμός ηλεκτροδότησης της κύριας και μόνιμης κατοικίας του αιτούντος εκδίδεται σε στοιχεία ατόμου που έχει αποβιώσει.
4. Τα στοιχεία του λογαριασμού ηλεκτροδότησης της κύριας και μόνιμης κατοικίας του αιτούντος δεν ταυτίζονται με τα δικά του λόγω μεταβολής τους.
5. Ο λογαριασμός ηλεκτροδότησης της κύριας και μόνιμης κατοικίας του αιτούντος εκδίδεται σε στοιχεία ατόμου που αδυνατεί να υποβάλλει αυτοπροσώπως τα δικαιολογητικά έγγραφα (Αμεα, ηλικιωμένοι κ.α.)
Προσοχή: για να υποβληθεί αίτηση απαιτείται οπωσδήποτε αριθμός παροχής ρεύματος (1 αίτηση για κάθε παροχή).
Ανάλογα με την κατηγορία οι ενδιαφερόμενοι συγκεντρώνουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά τα οποία είναι:
Πρώτη (1η) περίπτωση: ο λογαριασμός ηλεκτροδότησης της κύριας και μόνιμης κατοικίας του ενδιαφερομένου εκδίδεται στα στοιχεία του:
• Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση του Παραρτήματος II
• αντίγραφο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας (Δ.Α.Τ.) ή άλλου επίσημου πιστοποιητικού της ταυτοπροσωπίας (π.χ. διαβατήριο, άδεια παραμονής κ.α.) του ενδιαφερόμενου,
• αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος του τελευταίου οικονομικού έτους,
• αντίγραφο πρόσφατου λογαριασμού ΔΕΚΟ του ενδιαφερόμενου ή αντίγραφο κάθε άλλου εγγράφου (π.χ. μισθωτήριο βεβαιωμένο από την οικεία Δ.Ο.Υ, απόδειξη επαγγελματικής δραστηριότητας κ.α.), από το οποίο να προκύπτει επαρκώς η μόνιμη και πραγματική εγκατάσταση του σε συγκεκριμένη περιοχή εκτός τηλεοπτικής κάλυψης. Σε κάθε περίπτωση, η ιδιότητα του μόνιμου κατοίκου δύναται να αποδειχτεί με κάθε πρόσφορο αποδεικτικό μέσο (π.χ. διενέργεια αυτοψίας από τα αρμόδια όργανα κ.α.) πέραν του παραπάνω εγγράφου,
• αντίγραφο του λογαριασμού ηλεκτροδότησης της κύριας και μόνιμης κατοικίας του ενδιαφερόμενου, ο οποίος να έχει εκδοθεί μέχρι και έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία έναρξης της διαδικασίας πιστοποίησης των δικαιούχων του έργου
 
Δεύτερη (2η) περίπτωση: ο λογαριασμός ηλεκτροδότησης της κύριας και μόνιμης κατοικίας του ενδιαφερομένου εκδίδεται στα στοιχεία άλλου προσώπου:
• Τα δικαιολογητικά έγγραφα της πρώτης (1ης) περίπτωσης και
• την Υπεύθυνη Δήλωση του Παραρτήματος III της παρούσας. Η σχετική Υπεύθυνη Δήλωση υπογράφεται από το πρόσωπο στα στοιχεία του οποίου εκδίδεται ο λογαριασμός ηλεκτροδότησης και φέρει υποχρεωτικά τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του.
 
Τρίτη (3η) περίπτωση: ο λογαριασμός ηλεκτροδότησης της κύριας και μόνιμης κατοικίας του ενδιαφερομένου εκδίδεται στα στοιχεία προσώπου που έχει αποβιώσει:
• Τα δικαιολογητικά έγγραφα της πρώτης (1ης) περίπτωσης και
• αντίγραφο της Ληξιαρχικής Πράξης Θανάτου του αποβιώσαντος προσώπου.
 
Τέταρτη (4η) περίπτωση: μη ταύτιση των στοιχείων (όνομα ή/και επώνυμο) του ενδιαφερομένου με εκείνα του λογαριασμού ηλεκτροδότησης της κύρια και μόνιμης κατοικίας του, λόγω μεταβολής τους:
• Τα δικαιολογητικά έγγραφα της πρώτης (1ης) περίπτωσης και
• την Υπεύθυνη Δήλωση του Παραρτήματος IV. Η σχετική Υπεύθυνη Δήλωση υπογράφεται από τον ενδιαφερόμενο και φέρει υποχρεωτικά τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του.
Πέμπτη (5η) περίπτωση: αδυναμία του αιτούντος ενδιαφερομένου να υποβάλει αυτοπροσώπως στην αρμόδια Αρχή Πιστοποίησης τα δικαιολογητικά έγγραφα για την πιστοποίηση του (ηλικιωμένοι, ΑμεΑ κ.α.):
• Τα ως άνω δικαιολογητικά έγγραφα, ανάλογα την εκάστοτε περίπτωση (βλ. παρ. 1, 2, 3 και 4 του παρόντος) και
• την εξουσιοδότηση του Παραρτήματος V της παρούσας ή σχετική έγγραφη δήλωση του ενδιαφερομένου, με την οποία εξουσιοδοτεί συγκεκριμένο πρόσωπο να διενεργήσει στο όνομα και για λογαριασμό του πρώτου (αιτούντος ενδιαφερομένου) τις απαραίτητες ενέργειες πιστοποίησης του ως δικαιούχου του έργου. Η σχετική εξουσιοδότηση υπογράφεται από τον ενδιαφερόμενο και φέρει υποχρεωτικά τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του.
 
Εδώ θα βρείτε:
??? 3269 (?????????? ??? ????????? ??? ??????? ???????? ??? ???????? ????? ??????????? ??????? (????) ??? ??????????? ??? ????????? ??????????? ??????? ????????? ????? ??????? ?????????) <https://www.dimosargitheas.gr/images/0-2019/ianouarios/tv_piata/KYA_3269.pdf>
 
Έντυπα - Υπόδειγμα αιτήσεων
????????? ?? <https://www.dimosargitheas.gr/images/0-2019/ianouarios/tv_piata/PARARTHMA_2.pdf>
????????? ??? <https://www.dimosargitheas.gr/images/0-2019/ianouarios/tv_piata/PARARTHMA_3.pdf>
????????? ?V <https://www.dimosargitheas.gr/images/0-2019/ianouarios/tv_piata/PARARTHMA_4.pdf>
????????? V <https://www.dimosargitheas.gr/images/0-2019/ianouarios/tv_piata/PARARTHMA_5.pdf>
 

 
  Πληροφορίες για τους παρόχους COSMOTE και DIGEA
 
  Οι τηλεοπτικοί σταθμοί εθνικής εμβέλειας που εκπέμπονται από το δίκτυο της εταιρίας DIGEA είναι οι ακόλουθοι: ALPHA, ANT1, OPEN BEYOND, Μακεδονία TV, ΣΚΑΪ & STAR. Για την εκπομπή των τηλεοπτικών σταθμών της ΕΡΤ (ΕΡΤ 1, ΕΡΤ 2, ΕΡΤ 3, ΕΡΤ HD και ΒΟΥΛΗ) από το δίκτυο της εταιρίας DIGEA στο πλαίσιο υλοποίησης του παρόντος έργου, ισχύει η ρύθμιση του άρθρου 5, παρ. 3 του Ν. 4563/2018 (Α΄ 169), σύμφωνα με την οποία η ΕΡΤ Α.Ε. υποχρεούται να μεταφέρει το τηλεοπτικό της σήμα στην είσοδο του πομπού του κεραιοσυστήματος που θα εγκατασταθεί προκειμένου να εξασφαλιστεί η πρόσβαση των δικαιούχων του έργου στους ως άνω τηλεοπτικούς σταθμούς της. 
Οι τηλεοπτικοί σταθμοί περιφερειακής εμβέλειας που διατίθενται στην πλατφόρμα της DIGEA: https://www.digea.gr/234/category/42/Tileoptikoi-stathmoi/el/el.   
 
H COSMOTE καλύπτει όλους τους σταθμούς εθνικής εμβέλειας
  Οι τηλεοπτικοί σταθμοί περιφερειακής εμβέλειας που διατίθενται στην πλατφόρμα της COSMOTE TV είναι οι ακόλουθοι: Action 24, Αιγαίο TV, a.Epsilon, Atlas TV, Βεργίνα TV, CRETA TV, Star Κεντρικής Ελλάδας, ΕΝΑ Channel, EXTRA CHANNEL, 4 Ε, Κρήτη Νέα Τηλεόραση, Κρήτη TV. Επισημαίνεται ότι η παραπάνω λίστα δύναται να τροποποιηθεί σύμφωνα με τις εκάστοτε εμπορικές συμφωνίες της εταιρίας.
   H εταιρία COSMOTE TV προσφέρει στους δικαιούχους του έργου δωρεάν πρόσβαση, για δύο (2) έτη, στο συνδρομητικό τηλεοπτικό κανάλι COSMOTE History. 
   O εξοπλισμός που χορηγείται δωρεάν είναι: α) δορυφορικός αποκωδικοποιητής, β) δορυφορική κεραία, γ) κάρτα πρόσβασης, δ) τηλεχειριστήριο και ε) λοιπά συνοδευτικά εξαρτήματα (μεταλλάκτης συχνοτήτων LNB, καλωδίωση, βάση στήριξης δορυφορικής κεραίας κ.α.). Το συνολικό κόστος χορήγησης του ως άνω εξοπλισμού καλύπτεται από τη δημόσια επιχορήγηση των δικαιούχων του έργου.
  Η εγκατάσταση του δορυφορικού εξοπλισμού πραγματοποιείται στην κύρια και μόνιμη κατοικία του δικαιούχου από εξουσιοδοτημένο τεχνικό της COSMOTE TV. 4 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018
ΕΚΔΗΛΩΣΗ  ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ  ΒΙΒΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΚΟΥΜΠΟΥΡΙΑΝΑ 

ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΟΥ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΟΥΜΠΟΥΡΙΑΝΩΝ
28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018     
ΕΓΙΝΕ Η ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟ ΜΗΧΑΝΕΣ ΜΟΥΣΙΚΗ
ΣΤΟ ΡΑΓΑΖΙ   ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΑΛΑΙΟΜΥΛΟ  ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΑΝΑΨΥΧΗΣ  ΚΟΥΜΠΟΥΡΙΑΝΩΝ
Copyright 2019 ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΚΟΥΜΠΟΥΡΙΑΝΙΤΩΝ Tα Ξακουστά Μοναστήρια ¨Κώστη- Σπηλιώτισσα¨ All  Rights Reserved
Επικοινωνία

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΚΟΥΜΠΟΥΡΙΑΝΙΤΩΝ
Tα Ξακουστά Μοναστήρια ¨Κώστη- Σπηλιώτισσα¨
Κουμπουριανά Καρδίτσας Τ.Κ. 43060

Τηλ. & Fax 24450-43325
κιν. 6977625201 - 6977898581
email: info@koumpouriana.gr